Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

ĐIỂM THI MÔN LÝ SINH HỌC LỚP NÔNG HỌC K36

ĐIỂM THI LÝ SINH HỌC  
LỚP NÔNG HỌC K36
STT
HỌ  VÀ
TÊN
10%
20%
70%
1
Nguyễn Văn
Ẩn
9
8,0
5
2
Nguyễn Tấn
Bửu
4
8,0
2
3
Trương Thị Mỹ
Diên
10
8,5
6
4
Trương Thị Thùy
Dung
10
8,0
7
5
Trần Văn
Đạo
9
8,5
6
6
Nguyễn Thị Bảo
9
8,0
6
7
Nguyễn Quang
Hải
10
8,0
6
8
Phan Hoàn
Hảo
10
7,5
6
9
Đinh Thị Kim
Hạnh
10
8,0
8
10
Trần Thị Thu
Hiền
10
8,5
2
11
Huỳnh Văn
Huy
6
8,0
2
12
Nguyễn Quốc
Hưng
9,5
8,0
2
13
Trần Văn
Hưng
3
8,0
2
14
Lê Duy
Hưng
4
8,0
7
15
Nguyễn Thị Diệu
Hường
10
8,0
7
16
Nguyễn Đức
Khải
10
8,0
7
17
Nguyên Thị Mỹ
Linh
10
8,0
6
18
Bùi Văn
Long
10
8,0
6
19
Lâm Nguyễn Duy
Mạnh
10
8,0
8
20
Nguyễn Thị Trà
My
10
8,0
6
21
Huỳnh Thị
Mỹ
10
8,0
6
22
Hoàng Thị
Nhị
9,5
8,5
7
23
Trần Thị Trinh
Nữ
10
8,5
2
24
Đào Mạnh
Phi
8,5
8,0
7
25
Nguyễn Thanh
Phong
10
8,0
8
26
Phong
10
8,0
8
27
Hồ Khắc
Phú
10
8,0
7
28
Nguyễn Văn
Quan
9,5
8,0
7
29
Lê Thị Cẩm
Quá
10
8,5
2
30
Nguyễn Văn
Quyết
6
8,0
6
31
Nguyễn Thị Thu
Thảo
10
8,5
8
32
Nguyễn Thị Hồng
Thắm
10
8,0
8
33
Trần Văn
Thiện
8
8,0
7
34
Lương Thị Kim
Thu
10
8,0
8
35
Đoàn Thị
Thu
8,5
9,0
7
36
Lý Bá
Tiến
10
8,5
6
37
Nguyễn Trung
Tiến
10
8,5
8
38
Bùi Văn
Tỉnh
10
8,0
8
39
Trần Văn
Ty
10
8,0
7
40
Lê Anh
Việt
9,5
8
4
41
Vương Thị
Ngọc
6,5
7
7
42
Hoàng Thị Phương
Thảo
10
7
7
43
Lê Thị
Ngân
7,5
8
6
44
Bùi Trọng
Phụng
8
8
8
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét