Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

ĐIỂM THI LÝ SINH HỌC LỚP TỔNG HỢP K35


ĐIỂM THI MÔN LÝ SINH HỌC 
LỚP TỔNG HỢP K35
STT
HỌ VÀ
TÊN
Ngày
sinh
Điểm 10%
Điểm 20%
Điểm 70%
1
Huỳnh Thị Thúy
Chi
8/24/1994
10
8,0
4
2
Trần Thị
Dung
5/23/1993
10
8,0
5
3
Hồ Quang
Định
8/3/1994
9.5
7,5
6
4
Đoàn Thị Mỹ
Hạnh
12/10/1992
9
8,5
7
5
Lê Thị Lệ
Hằng
10/20/1994
7.5
8,0
4
6
Trần Thị Mỹ
Hạnh
12/3/1994
8
8,5
2
7
Hoàng Thị Mỹ
Hiền
10/18/1994
10
8,0
3
8
Huỳnh Thị Thu
Hiếu
2/20/1994
7
8,0
4
9
Nguyễn Thị
Hòa
5/9/1994
8
8,0
5
10
Phạm Thị
Hoài
2/5/1994
7.5
8,5
8
11
Bùi Thị Mộng
Hoàng
4/10/1994
8
8,0
6
12
Bùi Minh
Hội
8/25/1993
9.5
8,0
7
13
Phạm Văn
Hùng
5/19/1994
8
8,0
2
14
Võ Thị Thúy
Kiều
11/22/1994
10
7,5
8
15
Đặng Thị Ngọc
Lập
8/8/1994
10
8,0
5
16
Trần Thị Mỹ
Lệ
2/24/1994
10
8,0
3
17
Lê Thị
Lệ
5/23/1994
10
8,0
2
18
Phạm Thị Thanh
Loan
6/3/1994
8
8,0
5
19
Dương Thị Thanh
Lưu
3/22/1994
9.5
8,0
6
20
Trịnh Thị Hằng
Na
6/9/1994
10
8,0
2
21
Nguyễn Thị Bảo
Ngọc
10/29/1994
8
8,5
6
22
Võ Thị Minh
Nguyệt
9/11/1993
10
8,0
8
23
Lê Thị Cẩm
Nhung
3/13/1994
7.5
8,5
4
24
Nguyễn Thị Hồng
Ny
10/3/1994
9.5
8,0
5
25
Hồ Như
Phiếu
9/28/1994
10
8,5
7
26
Nguyễn Thị Minh
Tâm
11/23/1994
9.5
8,0
7
27
Hồ Từ
Thanh
9/30/1994
10
8,0
6
28
Phạm Thị
Thành
9/30/1994
10
8,0
7
29
Đặng Thị Hồng
Thiệp
9/12/1994
10
8,0
4
30
Lê Thị
Thùy
5/5/1994
10
8,5
6
31
Lương Thị Diễm
Thúy
2/20/1994
8
8,5
5
32
Trần Thị
Thúy
12/10/1994
9
8,0
6
33
Trần Thị
Thúy
2/9/1993
10
8,0
6
34
Nguyễn Văn
Toàn
3/25/1994
6.5
8,0
7
35
Trương Thị Hà
Trang
10/29/1994
8
8.5
5
36
Đào Thu
Trang
2/20/1994
7.5
8
7
37
Nguyễn Thị Thuỳ
Trinh
1/10/1994
10
8.5
7
38
Nguyễn Đức
Tuyến
10/2/1994
9.5
8
7
39
Ngô Thị ái
Vi
6/16/1994
10
8.5
5
40
Trương Vi
Vi
10/2/1993
10
8
7
41
Bùi Thị Phương
Đài
K34
6
5
4
42
Dương Thị Hồng
Thoa
K34
5
5
5
43
Hà Ngọc
Trung
K34
6
5
5
44
Nguyễn Duy
Hào
K34
2
5
2
45
Phạm Vỹ
Anh
K34
0
5
7
46
Trần Thị Tố
Vi
K34
6
5
4
47
Trần Thị Kim
Chi
K34
7.5
5
8
48
Nguyễn Thị
Hồng
K34
5
5
4
49
Phạm Thị
Hoa
K34
4
5
4
50
Đặng Thị Ánh
K34
4
5
5
51
Lê Thị Kim
Chung
K34
1
5
5
52
Đinh Thị Bích
Phượng
K34
2
5
4
53
Trần Thị Ngọc
Phú
K34
6
5
4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét