Thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2014

ĐIỂM THI LÝ SINH HỌC LỚP TỔNG HỢP K35


ĐIỂM THI MÔN LÝ SINH HỌC 
LỚP TỔNG HỢP K35
STT
HỌ VÀ
TÊN
Ngày
sinh
Điểm 10%
Điểm 20%
Điểm 70%
1
Huỳnh Thị Thúy
Chi
8/24/1994
10
8,0
4
2
Trần Thị
Dung
5/23/1993
10
8,0
5
3
Hồ Quang
Định
8/3/1994
9.5
7,5
6
4
Đoàn Thị Mỹ
Hạnh
12/10/1992
9
8,5
7
5
Lê Thị Lệ
Hằng
10/20/1994
7.5
8,0
4
6
Trần Thị Mỹ
Hạnh
12/3/1994
8
8,5
2
7
Hoàng Thị Mỹ
Hiền
10/18/1994
10
8,0
3
8
Huỳnh Thị Thu
Hiếu
2/20/1994
7
8,0
4
9
Nguyễn Thị
Hòa
5/9/1994
8
8,0
5
10
Phạm Thị
Hoài
2/5/1994
7.5
8,5
8
11
Bùi Thị Mộng
Hoàng
4/10/1994
8
8,0
6
12
Bùi Minh
Hội
8/25/1993
9.5
8,0
7
13
Phạm Văn
Hùng
5/19/1994
8
8,0
2
14
Võ Thị Thúy
Kiều
11/22/1994
10
7,5
8
15
Đặng Thị Ngọc
Lập
8/8/1994
10
8,0
5
16
Trần Thị Mỹ
Lệ
2/24/1994
10
8,0
3
17
Lê Thị
Lệ
5/23/1994
10
8,0
2
18
Phạm Thị Thanh
Loan
6/3/1994
8
8,0
5
19
Dương Thị Thanh
Lưu
3/22/1994
9.5
8,0
6
20
Trịnh Thị Hằng
Na
6/9/1994
10
8,0
2
21
Nguyễn Thị Bảo
Ngọc
10/29/1994
8
8,5
6
22
Võ Thị Minh
Nguyệt
9/11/1993
10
8,0
8
23
Lê Thị Cẩm
Nhung
3/13/1994
7.5
8,5
4
24
Nguyễn Thị Hồng
Ny
10/3/1994
9.5
8,0
5
25
Hồ Như
Phiếu
9/28/1994
10
8,5
7
26
Nguyễn Thị Minh
Tâm
11/23/1994
9.5
8,0
7
27
Hồ Từ
Thanh
9/30/1994
10
8,0
6
28
Phạm Thị
Thành
9/30/1994
10
8,0
7
29
Đặng Thị Hồng
Thiệp
9/12/1994
10
8,0
4
30
Lê Thị
Thùy
5/5/1994
10
8,5
6
31
Lương Thị Diễm
Thúy
2/20/1994
8
8,5
5
32
Trần Thị
Thúy
12/10/1994
9
8,0
6
33
Trần Thị
Thúy
2/9/1993
10
8,0
6
34
Nguyễn Văn
Toàn
3/25/1994
6.5
8,0
7
35
Trương Thị Hà
Trang
10/29/1994
8
8.5
5
36
Đào Thu
Trang
2/20/1994
7.5
8
7
37
Nguyễn Thị Thuỳ
Trinh
1/10/1994
10
8.5
7
38
Nguyễn Đức
Tuyến
10/2/1994
9.5
8
7
39
Ngô Thị ái
Vi
6/16/1994
10
8.5
5
40
Trương Vi
Vi
10/2/1993
10
8
7
41
Bùi Thị Phương
Đài
K34
6
5
4
42
Dương Thị Hồng
Thoa
K34
5
5
5
43
Hà Ngọc
Trung
K34
6
5
5
44
Nguyễn Duy
Hào
K34
2
5
2
45
Phạm Vỹ
Anh
K34
0
5
7
46
Trần Thị Tố
Vi
K34
6
5
4
47
Trần Thị Kim
Chi
K34
7.5
5
8
48
Nguyễn Thị
Hồng
K34
5
5
4
49
Phạm Thị
Hoa
K34
4
5
4
50
Đặng Thị Ánh
K34
4
5
5
51
Lê Thị Kim
Chung
K34
1
5
5
52
Đinh Thị Bích
Phượng
K34
2
5
4
53
Trần Thị Ngọc
Phú
K34
6
5
4