Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

ĐIỂM ĐIỀU KIỆN LỚP SƯ PHẠM K34 MÔN LÝ SINH HỌC

DANH SÁCH ĐIỂM ĐIỀU KIỆN
LỚP SƯ PHẠM SINH K34 MÔN LÝ SINH HỌC
STT
HỌ VÀ TÊN
Ngày
sinh
Điểm
10%
Điểm
20%
Ghi chú
1
Đậu Thị Vân
Anh
7/20/1993
10
8,0

2
Đặng Thị
Bông
1/1/1993
10
8,0

3
Nguyễn Ngọc
Cảnh
4/10/1993
10
8,5

4
Đặng Tiểu
Chi
3/21/1993
10
8,0

5
Nguyễn Thị Mỹ
Công
10/10/1993
10
8,0

6
Phạm Thị
Diễm
9/17/1993
10
8,0

7
Đinh Thị Mỹ
Diệu
12/2/1993
10
8,5

8
Đỗ Thị
Diệu
7/6/1993
10
8,5

9
Lê Thị Huỳnh
Duyên
10/28/1992
10
8,0

10
Nguyễn Thị Ngọc
Duyên
5/30/1993
9
8,0

11
Rơmăh
Đaih
6/22/1993
9
8,0

12
Lê Thị Hồng
Điệp
1/6/1993
10
8,0

13
Bùi Thị Lệ
4/17/1993
10
8,5

14
Bùi Thanh
1/24/1993
9
8,0

15
Nông Thị
Hằng
9/23/1991
10
8,0

16
Lê Thanh
Hậu
8/28/1993
10
8,0

17
Hồ Thái ái
Hiền
3/16/1993
10
8,0

18
Lê Thị Cẩm
Hiển
12/24/1993
10
8,0

19
Nguyễn Thị
Hiếu
2/5/1993
10
8,0

20
Huỳnh Thị Cẩm
Hoa
5/29/1993
10
8,5

21
Trần Thị ánh
Hồng
2/6/1993
10
8,0

22
Lê Thị Kim
Huyền
11/10/1993
10
8,0

23
Bùi Thị Tâm
Huyền
12/20/1993
10
8,0

24
Nguyễn Thị Xuân
Hương
8/18/1993
10
8,5

25
Nguyễn Thị
Hường
10/4/1993
10
8,0

26
Phạm Thị
Khánh
8/12/1993
10
8,0

27
Nguyễn Thị Ngọc
8/12/1993
10
8,5

28
Đỗ Thị
Lách
1/28/1993
10
8,5

29
Phan Thị Thúy
Lài
2/10/1993
10
8,0

30
Nguyễn Thị
5/26/1993
10
8,5

31
Nguyễn Thị Hải
Lên
2/5/1993
10
8,0

32
Nguyễn Văn
Lên
12/18/1993
10
8,0

33
Lương Thị
Liên
6/20/1993
10
8,0

34
Đinh Văn
Lĩnh
2/20/1991
8
8,0

35
Phạm Thị
Loan
11/10/1992
10
8,0

36
Nguyễn Hữu
Lộc
12/12/1993
10
8,0

37
Đặng Thị
Mai
2/24/1993
10
8,0

38
Lê Thị Thoại
Mỹ
1/16/1993
10
8,0

39
Bùi Quang
Nam
12/16/1993
10
8,0

40
Nguyễn Thị Hồng
Ngân
9/27/1993
9
8,5

41
Nguyễn Thị Huỳnh
Ngân
10/20/1992
10
8,0

42
Lê Thị
Ngân
3/30/1993
10
8,0

43
Đoàn Đức
Nghĩa
2/3/1993
10
8,0

44
Trần Thị
Ngọc
10/8/1993
10
8,5

45
Vương Thị
Ngọc
7/12/1992
10
8,0

46
Đinh Thị Minh
Nguyệt
10/14/1993
10
8,5

47
Tăng Thị Mỹ
Ninh
10/10/1993
10
9,0

48
Nguyễn Thị Hoàng
Oanh
5/6/1993
10
8,5

49
Đặng Thị Kim
Oanh
6/12/1993
10
8,0

50
Hoàng Thị Kim
Oanh
11/21/1992
10
8,5

51
Bùi Trọng
Phụng
3/6/1993
9
8,0

52
Nguyễn Thị Mỹ
Phương
3/2/1993
10
8,5

53
Lý Thị
Phương
10/10/1993
10
8,0

54
Đặng Thị Kim
Phượng
9/28/1993
10
8,0

55
Lê Thị Linh
San
10/23/1993
10
8,0

56
Nguyễn Văn
Tâm
10/2/1993
10
8,0

57
Đặng Văn
Tẫn
3/30/1993
10
8,0

58
Hoàng Thị Phương
Thảo
10/22/1993
10
8,0

59
Bùi Trung
Thảo
9/25/1993
10
8,0

60
Võ Cẩm
Thi
4/9/1993
10
8,0

61
Nguyễn Thị Kim
Thoa
2/21/1992
9
8,0

62
Đặng Thị
Thu
1/13/1993
10
8,0

63
Nguyễn Thị Hồng
Thương
8/28/1993
9
8,0

64
Nguyễn Thị
Thường
2/10/1993
10
8,5

65
Nguyễn Đức
Trọng
10/22/1990
6
8,0

66
Nguyễn Quang
Trưởng
8/25/1993
10
8,0

67
Đào Ngọc
2/9/1991
10
8,0

68
Nguyễn Thị Kim
Tuyến
4/4/1993
9
8,0

69
Nguyễn Thị Hồng
Vân
9/19/1993
10
8,0

70
Trương Thị Mỹ
Vân
3/24/1993
10
8,5

71
Dương Thị
Vi
1/29/1993
10
8,0

72
Lê Anh
Việt
3/20/1993
10
8,0

73
Mai Tường
Vy
6/8/1993
10
8,0

74
Đặng Thị Cẩm
Yến
6/12/1993
10
8,0

75
Nguyễn Thị Kim
Yến
8/14/1993
10
8,0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét