Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

ĐIỂM ĐIỀU KIỆN LỚP NÔNG HỌC KHÓA 35

ĐIỂM ĐIỀU KIỆN LỚP  NÔNG HỌC  KHÓA 35
MÔN LÝ SINH HỌC - NĂM HỌC 2011-2012

TT
Họ và tên
Điểm 10%
Điểm  20%
Ghi chú
01
Trần Thị Thanh An
8.5
8

02
Huỳnh Mỹ Nhàng
9.5
8

03
Nguyễn Thị Cẩm Giang
7.5
8

04
Đinh Duy Thái
9.0
8

05
Giáp Thị Thúy Diệu
10
9

06
Lương Thị Thắm
10
8,5

07
Phạm Hữu Tiền
10
8

08
Mạc Văn Tân
10
8

09
Hà Trọng Toàn
9.5
8,5

10
Huỳnh Nguyễn Hoa Nam
8.0
8,0

11
Vũ Thị Ngân
9.0
8,5

12
Đào Thị Cẩm Hội
10
8,5

13
Trình Quốc Đại
8.0
8

14
Hà Thanh Nguyên
9.5
8

15
Nguyễn Hữu Quốc
7.0
8,5

16
Nguyễn Cảnh Thương
8.5
8Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét