Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

ĐIỂM HỌC PHẦN LỚP TỔNG HỢP K34 MÔN LÝ SINH HỌC

ĐIỂM HỌC PHẦN LỚP  TỔNG HỢP K34
MÔN HỌC: LÝ SINH HỌC

STT
HỌ VÀ TÊN
Ngày
sinh
Điểm
10%
Điểm
20%
Điểm
70%
1
Phạm Vĩ
Anh
9/20/1993
9
8,0
0,0
2
Rmah
Bình
4/12/1992
10
8,0
7,0
3
Trần Thị Kim
Chi
3/20/1993
10
8,0
3,0
4
Lê Thị Kim
Chung
2/7/1993
9
8,0
2,0
5
Bạch Thị Thúy
Diễm
5/24/1993
10
8,0
5,0
6
Huỳnh Thị
Diệu
4/20/1992
8
8,0
4,0
7
Bùi Thị Phương
Đài
4/21/1993
8,5
8,0
2,0
8
Cao Thị Linh
Giang
4/24/1993
8,5
8,0
4,0
9
Nguyễn Duy
Hào
7/4/1993
9
7,5
2,0
10
Nguyễn Thị
Hảo
10/2/1993
10
8,0
7,0
11
Nguyễn Thanh
Hằng
4/22/1993
9
8,5
6,0
12
Nguyễn Thị Bé
Hân
8/3/1993
10
8,0
4,0
13
Bùi Thị Thu
Hiền
12/18/1993
10
8,0
8,0
14
Nguyễn Thị Hồng
Hoa
6/20/1993
9,5
8,0
7,0
15
Phạm Thị
Hoa
7/10/1993
10
8,0
2,0
16
Đào Thị Bảo
Hoàng
1/15/1992
9
8,0
7,0
17
Nguyễn Thị
Hồng
2/20/1993
8
8,0
2,0
18
Nông Thị
Huệ
12/5/1993
10
7,5
6,0
19
Ngô Đình
Hưng
12/19/1993
10
8,0
5,0
20
Bùi Thị Giáng
Hương
2/10/1992
9,5
8,0
7,0
21
Nguyễn Như
Khoa
6/18/1992
7
8,0
4,0
22
Lữ Đình
Kim
5/3/1993
10
7,5
4,0
23
Phan Thị
Liên
8/22/1993
10
8,0
4,0
24
Nguyễn Thị Ánh
Linh
9/21/1993
0
0
Bỏ học
25
Nguyễn Thị Tuyết
Mai
3/28/1993
10
8,0
4,0
26
Đào Thị
Nga
7/10/1993
10
8,0
3,0
27
Trần Hoàng Khánh
Ngân
10/12/1993
10
7,5
5,0
28
Phan Thị
Ngân
8/15/1993
10
8,0
7,0
29
Kiều Thị Thanh
Nhàn
8/20/1993
8,5
8,0
6,0
30
Nguyễn Thị Yến
Nhi
8/1/1993
8,5
8,0
5,0
31
Phạm Thị Huỳnh
Như
7/26/1993
7,5
8,0
4,0
32
Trần Thị Ngọc
Phú
12/10/1992
9
7,5
2,0
33
Hồ Thị Linh
Phụng
12/29/1993
10
8,0
8,0
34
Đinh Thị Bích
Phượng
2/26/1993
10
8,0
2,0
35
Nguyễn Thị Thu
Phượng
10/18/1993
10
8,5
4,0
36
Nguyễn Thị Ánh
Sương
11/18/1993
10
8,0
3,0
37
Ngô Thị
Tâm
4/15/1993
10
8,0
7,0
38
Nguyễn Thị Thanh
Thảo
12/30/1992
10
8,0
5,0
39
Nguyễn Thị
Thảo
1/2/1993
6,5
8,0
4,0
40
Nguyễn Thị Thu
Thảo
8/19/1993
9
8,0
8,0
41
Nguyễn Thị Thu
Thảo
2/25/1993
10
8,0
6,0
42
Lê Phước
Thiện
6/22/1993
9,5
8,5
7,0
43
Nguyễn Thị Hồng
Thiệp
8/28/1991
9
8,5
4,0
44
Dương Thị Hồng
Thoa
8/4/1992
7,5
8,0
2,0
45
Nguyễn Thị
Thu
3/5/1993
7,5
8,0
4,0
46
Nguyễn Thị
Thuận
6/12/1993
10
8,0
5,0
47
Huỳnh Thị Xuân
Thùy
10/2/1993
9
8,0
5,0
48
Phạm Thị Thanh
Thúy
7/21/1993
10
8,5
4,0
49
Phan Thị Anh
Thức
3/10/1993
10
8,0
4,0
50
Ngô Thị
Thường
1/11/1993
10
8,0
5,0
51
Nguyễn Tấn
Toàn
6/12/1992
4
8,0
2,0
52
Lê Trần
Trang
6/4/1993
9
8,0
3,0
53
Châu Thị Mỹ
Trinh
2/14/1992
9
8,0
3,0
54
Hà Ngọc
Trung
9/25/1992
7
8,0
2,0
55
Đặng Thị Ánh
4/16/1991
9
8,0
2,0
56
Bùi Thị Hương
Tùng
3/26/1993
10
8,0
8,0
57
Trần Thị Tố
Vi
3/23/1992
10
8,0
2,0
58
Phan Tuấn
Vinh
10/4/1993
9
8,0
6,0
59
Nguyễn Đoàn Hoàng
4/13/1993
6,5
8,5
7,0
60
Võ Thị Hải
Yến
11/10/1993
10
8,0
6,0
61
Nguyễn Thị
Hai
 19/6/1992
9
7,0
8,0
62
Trần Thị
Hiệp
 09/09/1992
8,5
7,0
6,0
63
Ngô Thị Thanh
Huyền
 09/12/1991
9
7,0
6,0
64
Trương Thị
Sinh
 19/2/1992
9
7,0
6,0


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét