Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

ĐIỂM HỌC PHẦN LỚP NÔNG HỌC K25- LÝ SINH HỌC

ĐIỂM HỌC PHẦN MÔN LÝ SINH HỌC
LỚP  NÔNG HỌC  KHÓA 35- NĂM HỌC 2012-2013

TT
Họ và tên
Điểm 10%
Điểm  20%
Điểm 70%
01
Trần Thị Thanh An
8.5
8
7,0
02
Huỳnh Mỹ Nhàng
9.5
8
6,0
03
Nguyễn Thị Cẩm Giang
7.5
8
6,0
04
Đinh Duy Thái
9.0
8
6,0
05
Giáp Thị Thúy Diệu
10
9
7,0
06
Lương Thị Thắm
10
8,5
8,0
07
Phạm Hữu Tiền
10
8
8,0
08
Mạc Văn Tân
10
8
4,0
09
Hà Trọng Toàn
9.5
8,5
6,0
10
Huỳnh Nguyễn Hoa Nam
8.0
8,0
Bỏ học
11
Vũ Thị Ngân
9.0
8,5
2,0
12
Đào Thị Cẩm Hội
10
8,5
5,0
13
Trình Quốc Đại
8.0
8
4,0
14
Hà Thanh Nguyên
9.5
8
2,0
15
Nguyễn Hữu Quốc
7.0
8,5
7,0
16
Nguyễn Cảnh Thương
8
8
7,0


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét