Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

ĐIỂM CHUYÊN CẦN LỚP TẠI CHỨC SINH K21 TẠI BÌNH ĐỊNH (3-5/8/2012)


ĐIỂM CHUYÊN CẦN LỚP SP SINH K21 TẠI BÌNH ĐỊNHTT
Họ và tên
Ngày: 3/8
Ngày: 4/8
Ngày: 5/8
Tổng cộng
S
C
S
C
S
C
V
Điểm
1
Nguyễn Văn
Chương
V
V
V
X
x
x
3
5
2
Đồng Thị Thu
Cúc
X
X
X
X
x
x
0
9
3
Phan Thị Xuân
Dàn
X
X
X
X
x
x
0
9
4
Võ Thị
Dung
X
X
X
X
x
x
0
0
5
Đặng Thị
V
X
X
X
x
x
1
7
6
Võ Thị
Hằng
X
X
X
X
x
x
0
9
7
Trần Thị Ngọc
Hiền
X
X
X
X
x
x
0
9
8
Trần Thị Thu
Hiền
X
X
X
X
x
x
0
9
9
Nguyễn
Hiệp
X
X
X
X
x
x
0
9
10
Phan Thị
Hiếu
X
X
X
X
x
x
0
9
11
Đào Thị
Hiếu
V
V
X
X
x
x
2
6
12
Thái Thị
Hoa
X
X
X
X
x
x
0
9
13
Nguyễn Thị
Lan
X
X
X
X
x
x
0
9
14
Lê Thị Tuyết
Liệu
V
X
X
X
x
x
1
7
15
Nguyễn Văn
Lợi
X
X
X
X
x
x
0
9
16
Trần Thị Bích
Lũy
X
X
X
X
x
x
0
9
17
Nguyễn Thị Hồng
V
X
X
X
x
x
1
7
18
Trần Thị
Mai
V
X
X
X
x
x
1
7
19
Huỳnh Thị
Nga
X
V
X
X
x
x
1
7
20
Nguyễn Thanh
Ngân
X
X
X
X
x
x
0
9
21
Trần Thị Thùy
Ngân
X
X
X
X
x
x
0
9
22
Trần Thị
Nghĩa
X
X
X
X
x
x
0
9
23
Phan Thị Như
Nguyệt
V
X
X
X
x
x
1
7
24
Nguyễn Thị Ngọc
Nhàn
V
X
X
X
x
x
1
7
25
Đỗ Phạm Duy
Nhân
X
X
X
X
x
x
0
9
26
Võ Thị Ái
Nhi
V
X
X
X
x
x
1
7
27
Võ Thị
Nhung
X
V
X
X
x
x
1
7
28
Võ Thị Kim
Oanh
V
X
X
X
x
x
1
7
29
Nguyễn Ngọc
Phú
X
X
X
X
x
x
0
9
30
Nguyễn Thị
Sen
X
X
X
X
x
x
0
9
31
Trần Thị
Tánh
X
X
X
X
x
x
0
9
32
Phan Thị Thanh
Tâm
X
X
X
X
x
x
0
9
33
Phạm Thị
Tâm
X
X
X
v1
x
x
1
8
34
Đỗ Hoàng
Tân
X
X
X
X
x
vp
1
8
35
Nguyễn Kim
Thanh
V
X
X
V
x
vp
3
6
36
Lê Thị Thu
Thảo
V
V
X
X
x
x
2
6
37
Trương Thị Ngọc
Thảo
X
X
X
X
x
v
1
7
38
Nguyễn Thị
Thuận
V
X
X
X
x
x
1
7
39
Hồ Thị Mộng
Thùy
X
V
X
X
x
x
1
7
40
Trần Thị
Thùy
V
X
X
X
V
x
2
6
41
Nguyễn Thị Thanh
Thùy
X
X
X
X
x
x
0
9
42
Đào Thị Hồng
Thương
X
X
X
X
x
x
0
9
43
Chế Ngọc
Tín
X
X
V
X
x
x
1
7
44
Trần Thị
Tình
X
X
X
X
x
x
0
9
45
Thân Thị
Trinh
X
X
X
X
x
x
0
9
46
Nguyễn Thị Hồng
Trinh
X
X
X
X
x
x
0
9
47
Bùi Văn
Tứ
X
X
X
X
x
x
0
9
48
Mai Hoài
Tưởng
V
V
X
X
x
x
2
6
49
Dương Thị Hồng
Vân
V
X
X
X
Vp
x
2
7


17v
7v
2v
2V
2V
2V
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét