Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

ĐIỂM HỌC PHẦN MÔN LÝ SINH HỌC LỚP SƯ PHAM 33 MÔN LÝ SINH HỌC


ĐIỂM THI HỌC PHẦN 
LỚP SƯ PHẠM  SINH- KHÓA 33
MÔN LÝ SINH HỌC
NĂM HOC 2011-2012

TT
Họ và tên
Chuyên cần 10%
Kiểm tra 20%
Điểm 70%
01
Lê Thị Phương Anh
9
8,0
7
02
Trần Xuân Ánh
8,5
7,5
5
03
Phạm Thị Kim Chi
9
8,0
8
04
Đào Thị Kim Chi
9
8,0
8
05
Lương Thị Cẩm Cúc
9
8,0
8
06
Nguyễn Minh Cường
5,5
5,5
7
07
Nguyễn Thành Đạt
9
8,0
8
08
Tạ Bích Diệp
8
7,0
8
09
Trần Đặng Vũ Hằng
9
8,0
7
10
Lê Thị Hạnh
9
8,0
8
11
Lê Văn Hiển
8,5
7,5
7
12
Huỳnh Thị Thanh Hương
9
8,0
4
13
Bùi Thị Ngọc Hương
9
8,0
7
14
Lê Thị Thanh Huyền
9
8,0
8
15
Trần Dương Khuê
9
8,0
7
16
Mai Thị Khuyên
9
8,0
6
17
Đỗ Thị Lệ
9
8,0
8
18
Nguyễn Thị Liên
9
8,0
7
19
Lăng Thị Diệu Linh
9
8,0
7
20
Hà Văn Luận
7,5
6,5
7
21
Võ Thúy Mãi
9
8,0
4
22
Bá Bi Min
7,5
6,5
5
23
Lê Thị Thanh Nga
9
8,0
6
24
Đặng Thị Hồng Nga
9
8,0
8
25
Nguyễn Lê Hồng Nga
9
8,0
8
26
Nguyễn Thị Thu Ngân
8
7,0
7
27
Huỳnh Hữu Nghĩa
5,5
5,0
7
28
Trương Hồng Ngọc
9
8,0
9
29
Nguyễn Thị Yến Ngọc
9
8,0
6
30
Đồng Thị Xuân Nhi
9
8,0
7
31
Phan Thị Hồng Phụng
9
8,0
7
32
Đào Phi Quang
5,5
5,0
5
33
Phan Như Quỳnh
9
8,0
7
34
Nguyễn Thị Thanh Tâm
8,5
7,5
7
35
Nguyễn Nhật Tân
8
7,0
6
36
Văn Thị Tặng
9
8,0
7
37
Nguyễn Thị Thắm
9
8,0
9
38
Chế Đình Thân
8,5
7,5
7
39
Lê Thị Kim Thanh
9
8,0
9
40
Nguyễn Thanh Thảo
8,5
7,5
8
41
Nguyễn Thị Thanh Thảo
9
8,0
8
42
Lê Thị Thu Thảo
9
8,0
6
43
Nguyễn Thị Kim Thoa
9
8,0
6
44
Phan Thị Thúy
9
8,0
5
45
Huỳnh Thị Minh Thúy
9
8,0
6
46
Mai Thị Bích Thủy
9
8,0
6
47
Nguyễn Phương Thụy
9
8,0
7
48
Bùi Văn Tín
8,5
7,5
6
49
Đặng Thị Tình
9
8,0
7
50
Hoàng Thị Tình
8
7,0
7
51
Trần Quốc Tỉnh
8,5
7,5
6
52
Phạm Thị Trâm
8
7,0
6
53
Lê Thị Mỹ Trầm
9
8,0
8
54
Võ Thị Trang
9
8,0
8
55
Phan Thị Trúc
9
8,0
7
56
Huỳnh Thị Bích Tuyền
9
8,0
8
57
Đỗ Thị Bạch Tuyết
9
8,0
8
58
Nguyễn Thanh Vũ
9
8,0
7


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét