Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LÝ SINH HỌC NIÊN KHÓA 2011-2012

CÂU HỎI  MÔN  LÝ SINH HỌC
NĂM HỌC 2011-2012

CHƯƠNG 1: NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG SỐNG
1/ Nguồn gốc và dòng chảy năng lượng trong hệ thống sống
2/ Khái niệm hệ thống, trạng thái, năng lượng và nội năng của hệ
3/ Định luật I nhiệt động học: Nội dung, biểu thức toán học và các hệ quả
4/ Định luật Heccer: Nội dung và ví dụ minh họa
5/ Phương pháp nhiệt lượng kế gián tiếp
6/ Cân bằng nhiệt lượng ở cơ thể sống
7/ Khái niệm gradien và entropy
8/ Định luật II nhiệt động học: Nội dung và chứng minh
9/ Năng lượng liên kết và liên kết giàu năng lượng

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC
1/ Tốc độ và bậc của phản ứng
2/ Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ
3/ Phản ứng nối tiếp và phản ứng song song
4/ Phản ứng vòng và phản ứng tự xúc tác
5/ Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nhiệt độ
6/ Phản ứng dây chuyền
7/ Trình bày cách làm tim ếch tách rời trong bài thí nghiệm xác định năng lượng hoạt hóa

CHƯƠNG 3: TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO VÀ MÔ
1/ Tại sao tế bào thường có kích thước nhỏ?
2/ Các phương pháp nghiên cứu tính thấm  
3/ Cấu trúc khảm động của màng tế bào.
4/ Các con đường xâm nhập của các chất vào trong tế bào  
5/ Sự vận chuyển thụ động các chất vào trong tế bào  
6/ Sự vận chuyển tích cực các ion dương
7/ Sự vận chuyển tích cực các chất hữu cơ
8/ Quá trình thực bào và ẩm bào.
9/ Khái niệm về sự thẩm thấu và áp suất thẩm thấu.
10/ Quá trình siêu lọc và ví dụ minh họa
11/ Phương pháp tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính thấm của da ếch đối với xanh methylen

CHƯƠNG 4:  CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC
1/ Phân loại các hiện tượng điện động học.
2/ Nguồn gốc điện tích bề mặt   
3/ Cấu trúc lớp điện kép và deta điện thế
4/ Phương pháp điện di trong dung dịch tự do
5 Phương pháp điện di trên các chất giá
6/ Phương pháp vi điện di. Cách chuẩn bị buồng vi điện di trong phòng thí nghiệm
7/ Ứng dụng của hiện tượng điện động học

CHƯƠNG 5:  ĐIỆN THẾ SINH HỌC
1/ Điện thế nồng độ .
2/ Điện thế oxy hóa khử    
3/ Điện thế màng và cân bằng Donan  
4/ Điện thế tổn thương của các cơ thể sống  
5/ Điện thế nghỉ của các cơ thể sống
6/ Điện thế hoạt động của cơ thể sống.
7/ Các phương pháp ghi đo điện thế hoạt động.
8/ Lý thuyết ion màng giải thích sự hình thành điện thế tĩnh
9/ Lý thuyết ion màng giải thích sự hình thành điện thế hoạt động
10/ Những hạn chế của thuyết ion màng.
11/ Điện tim và điện não
12/ Cơ chế xuất hiện điện thế ở các loài cá điện

CHƯƠNG 6:  QUANG SINH HỌC
1/ Bản chất của ánh sáng
2/ Sự hấp thụ ánh sáng.
3/ Trình bày các quá trình phát sáng.
4/ Sơ lược quá trình quang hợp
5/ Sinh tổng hợp vitamin và sắc tố
6/ Tác động của tía tử ngoại đến acid nucleic và protein
7/ Phương pháp sử dụng  các loại khúc xạ kế để xác định chiết suất của dung dịch

CHƯƠNG 7:  PHÓNG XẠ SINH HỌC
1/ Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Thế nào là nguyên tố phóng xạ
2/ Phân rã beta âm
3/ Phân rã beta dương
4/ Phân rã anpha
5/ Phân rã gamma
6/ Sự hình thành và bản chất của tia X
7/ Những đơn vị đo lường cơ bản trong phóng xạ sinh học
8/ Đặc điểm tác dụng của bức xạ ion hóa lên cơ thể sống.
9/ Cơ chê tổn thương phóng xạ
10/ Tác dụng của bức xạ ion hóa lên cơ thể sống.
11/ Một số ứng dụng  của bức xạ ion hóa và tia X trong đời sống và y sinh học.
12/ Phương pháp đo đạt độ phóng xạ: Nguyên lý và cách đo  

Ghi chú:
1/ Lớp Nông học 34 không học chương 6 và chương 7
2/ Lớp sư phạm không học chương 6
3/ Lớp tổng hợp học tất cả các chương
4/ Mỗi đề thi vấn đáp có 2 câu hỏi, thời gian chuẩn bị 30 phút, không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài thi
              Quy Nhơn, ngày 30 tháng 5 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét