Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

ĐIỂM THI HỌC PHẦN LỚP NÔNG HỌC K34- ĐẠI HỌC QUY NHƠN


ĐIỂM THI HỌC PHẦN 
LỚP  NÔNG HỌC  KHÓA 34
MÔN LÝ SINH HỌC - NĂM HỌC 2011-2012

TT
Họ và tên
Điểm
10%
Điểm
20%
Điểm 70%
Ghi chú
01
Trần Thị Thanh An
9
8
2

02
Hứa Đình Duy
0
0

Bỏ học
03
Nguyễn Thị Cẩm Giang
9
8
2

04
Nguyễn Ngọc Huân
8,5
7,5
6

05
Nguyễn Đức Mai
9
8
6

06
Lê Thị Lệ My
0
8

Bỏ học
07
Nguyễn Thị Na
9
8
8

08
Lê Thị Nghĩa
9
8
8

09
Hồ Thị Ngọc
9
8
8

10
Hồ Thị Ánh Nguyệt
9
8
5

11
Huỳnh Mỹ Nhàng
9
8
2

12
Nguyễn Thị Ái Nhi
9
8
8

13
Nguyễn Thị Oanh
9
8
4

14
Nguyễn Thanh Phong
8
7
6

15
Phạm Thị Phương
8,5
7,5
4

16
Trần Văn Thanh
8
7
7

17
Trần Viết Thiện
0
0

Bỏ học
18
Nguyễn Thị Ngọc Thọ
9
8
7

19
Đặng Thị Tiến
8
7
8

20
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
7
6
6

21
Hồ Thị Yến
9
8
8

22
Nguyễn Thị Lập
9
8
5

23
Đoàn Văn Vui
7
6
8
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét